חול גרגירים לקטגיני/CatGeine

95.00

חול גרגירים לקטגיני/CatGeine
גרגירים נשטפים לשירותים אוטומטיים
חבילה במשקל 1.6 ק"ג מספיקה לחמישה חודשים עבור חתול יחיד.

קישור וידיאו למוצר: